New window

ID: GDB440A_168229248

# PSIPRED HFORMAT (PSIPRED V2.3 by David Jones)

Conf: 908999975732138999999986311887354588728997288768702407855688
Pred: CEEEEEEECCCHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEEECCCCCEEEEEEEEEEECCCCCCC
 AA: MCGIWALFGSDDCLSVQCLSAMKIAHRGPDAFRFENVNGYTNCCFGFHRLAVVDPLFGMQ
       10    20    30    40    50    60


Conf: 873378980899985456614788986175458998489999999840789999984344
Pred: CCCCCCCCEEEEEEEEEEECHHHHHHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCHHHHHHHHCCC
 AA: PIRVKKYPYLWLCYNGEIYNHKKMQQHFEFEYQTKVDGEIILHLYDKGGIEQTICMLDGV
       70    80    90    100    110    120


Conf: 179998558987999837988742467644996699944540010024322211233320
Pred: EEEEEEECCCCEEEEEECCCCCCCEEEEECCCCEEEEECCCHHHHHCCCCCCCHHHHHHH
 AA: FAFVLLDTANKKVFLGRDTYGVRPLFKAMTEDGFLAVCSEAKGLVTLKHSATPFLKVEPF
       130    140    150    160    170    180


Conf: 355138983588720045432544444435223220103304788876899999988765
Pred: CCCCEEEEECCCCCEECCCCCCCCCCCCCCCHHHHHCHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHH
 AA: LPGHYEVLDLKPNGKVASVEMVKYHHCRDVPLHALYDNVEKLFPGFEIETVKNNLRILFN
       190    200    210    220    230    240


Conf: 320000014662001246887706899999886210004774158870488887689999
Pred: HHHHCHHCCCCCEECCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCEEEEEECCCCCCHHHHHH
 AA: NAVKKRLMTDRRIGCLLSGGLDSSLVAATLLKQLKEAQVQYPLQTFAIGMEDSPDLLAAR
       250    260    270    280    290    300


Conf: 999985797089982888899999999997357774025677899999999985269889
Pred: HHHHHHCCCEEEEEECHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCEE
 AA: KVADHIGSEHYEVLFNSEEGIQALDEVIFSLETYDITTVRASVGMYLISKYIRKNTDSVV
       310    320    330    340    350    360


Conf: 996786245531102443111013578889999997413411222235554135432675
Pred: EEECCCHHHHHHCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHCCCCCCCC
 AA: IFSGEGSDELTQGYIYFHKAPSPEKAEEESERLLRELYLFDVLRADRTTAAHGLELRVPF
       370    380    390    400    410    420


Conf: 348989999619986704778851589999997468984688622544588860330167
Pred: CCHHHHHHHHCCCHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHCCCCCCCCCHHHHHHH
 AA: LDHRFSSYYLSLPPEMRIPKNGIEKHLLRETFEDSNLIPKEILWRPKEAFSDGITSVKNS
       430    440    450    460    470    480


Conf: 899999999973288887555654033232002358899999974686133212023577
Pred: HHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHCCHHHHHH
 AA: WFKILQEYVEHQVDDAMMANAAQKFPFNTPKTKEGYYYRQVFERHYPGRADWLSHYWMPK
       490    500    510    520    530    540


Conf: 741478651013323556239
Pred: HHHCCCCCCCHHHHHHHHHCC
 AA: WINATDPSARTLTHYKSAVKA
       550    560